Flexible Sistoskopi 

      Sistoskopi, içerisinden ışık ve görüntü fiberleri geçen ince bir endoskopi kamerasıdır. Sistoskopi işlemi vücudumuzdan dışarıya açılan üretra dediğimiz, idrar yolundan girilerek mesanenin( sidik torbası) bu özel kamera ile incelenmesi işlemidir. Eski kameralar rigid olduğundan özellikle erkekler için uyuşturarak (lokal anastezi altında) bu işlemin yapılması mümkün değil veya çok ağrılı idi. Fleksible sistoskopların geliştirilmesiyle bu işlem lokal anatezi altında 5-6 dk içerisinde tamamlanabilmektedir. Ayrıca fleksibl sistoskop ile litotomi (kadın doğum muayene pozisyonu) pozisyonu uygulaması gerekmemekte, yatar pozisyonda işlem kolaylıkla yapılabilmektedir. Dolayısıyla kaza veya kalça protezi gibi hareket kısıtlılığı olan durumlarda mesanenin incelenmesi gerektiğinde, bu işlem yatar pozisyonda ve yatak başı kolaylıkla taşınıp yapılabilmektedir. Ayrıca  takip gerektiren mesane tümörlerinin kontrolünde özel bir hazırlık yapılmaksızın ayaktan, uyuşturarak yapılabilmesi nedeniyle  altın standart olarak önerilmektedir. Aşağıda şematik olarak  sistoskopi resimleri ve arşivimizden bir hastamızın fleksible sistoskopi incelemesinin videosunu gösterilmiştir.

161390

                                                              Fleksibl Sistoskopi© Necmi Bayraktar 2014